Telefon og Epost

Ansatte og Eiere

Svenn Erik Karsen
Jarle Hansen
Thomas Minde
Geir-Ove Haugland
Frode Hansen
Atle Tvedt

Vårt hovednummer

Kollåsen 1, 5116 Ulset - Epost post@bnlas.no

91 92 96 00 

Jarle Hansen

Epost jarle@bnlas.no  - Daglig leder / Selger

91 92 96 01

Stein-Erik Hansen

Epost steinerik@bnlas.no - 

91 92 96 02

Geir-Ove Haugland

Epost geirove@bnlas.no - Tekniker / Montør

91 92 96 03

Thomas Minde

Epost thomas@bnlas.no - Daglig leder / Selger

91 92 96 04

Atle Tvedt

Epost atle@bnlas.no - Tekniker / Montør

91 92 96 05

Svenn Erik Karlsen

Epost svenn@bnlas.no - Tekniker / Montør

91 92 96 06

  Frode Hansen

Epost frode@bnlas.no - Leder systemavdelingen 

91 92 96 07

Tast knapp under for Lokasjon